خروج خودروهای اروندی از منطقه آزاد

برای خارج کردن خودرو های اروندی از منطقه آزاد دیگر مانعی وجود ندارد. مدیر کل دادگستری خوزستان در نشست خبری این گزارش را مطرح کرد. در بخشی از سخنان خود از خروج خودروها از محدود منطقه آزاد اروند صحبت کردند.  در بخشی از سخنان خود گفتند این مناطق آزاد حوزه جغرافیایی با نقشه و حدود تعیین شده است و خودرو ها باید در محدوده تعییین شده تردد کنند. از این پس خودروهای پلاک اروند می توانند در کل محدوده استان خوزستان تردد کنند اما همین امتیاز هم برای جزیره کیش دریغ شده است و ماشین های کیش باید در محدود خودشان بچرخند.

خروج خودروهای اروندی از منطقه آزاد

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید