تور کیش

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش

كاربر گرامی به سايت تور کیشخوش آمديد

<>سایت تور کیش سعی دارد بهترین تورهای کیش را از آژانسهای مسافرتی مختلف به كاربران خود معرفی نماید.

<>سایت تور کیش صرفا خدمات مربوطه را معرفی مينمايد و برای كسب اطلاعات در مورد تورهای کیش مذكور ميبايست با آژانسهای مسافرتی مربوطه تماس حاصل نماييد.

<>برای استفاده بهتر مسافران و گردشگران جزيرهکیش هتلها و مراكز اقامتی ، بازارها ، ديدني ها و جاذبه هاي گردشگری کیشنيز در اين پايگاه معرفي گرديده اند.

<> سایت تور کیش سفر خوشي را براي شما مسافران عزيز آرزو مينمايد.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            590000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            565000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل سارا كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            750000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            605000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل آریان كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            690000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:          650000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل آرامیس كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            685000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            645000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل صدف كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            530000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            515000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل ارم كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            755000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            650000  تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل شایگان كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            695000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            605000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل سيمرغ كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            620000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            565000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل جام جم كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            670000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            515000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل هلیا كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            670000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            645000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل سان رایز كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            620000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:              565000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل لوتوس كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            625000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            515000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل گراند كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            560000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            515000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل شایلی كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            670000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            605000  تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل آرامیس كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            550000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:             520000  تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل هلیا كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            700000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            645000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل صدف كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای تور کیش

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            680000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:             650000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل داریوش كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:          1200000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            1000000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل مارینا كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تور کیش تابستان 98 |تور کیش تیر 98

پایه قیمت برای 2 شب و 3 روز اقامت

قیمت هر نفر برای اتاق یک تخته:            805000 تومان

قیمت هر نفر برای اتاق دو تخته:            605000 تومان

مقصد پرواز از : تهران

نام هتل : هتل ارم كيش

هواپيمايي : ايرباس معراج

خدمات تور : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند.

آژانس های مجری تور کیش:

 

نام آژانس:                              سالومه سیر
تلفن آژانس:                   88546399 - 41938

 

نام آژانس:                                  چهار فصل
تلفن آژانس:                   88503609 - 42632 

 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

 

فست فود افشار کیش

معرفی:رستوران فست فود افشار یکی از فست فود های خوب جزیره کیش میباشد که با ماهر ترین آشپز ها بهترین ساندویچ ها و غذا های فست فودی را برای مسافران سرو میکند.فست فود افشار دارای کادری مجرب میباشد که از مسافران تور کیشپذیرایی میکند.مسافرانی که به این جزیره تاریخی سفر میکنند میتوانند در زمان گرسنگی از ساندویچ های فست فود افشار سفارش دهند و نوش جان کنند.

فست فود افشار کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

مرکز خرید لاریسا کیش

معرفی:مرکز خرید لاریسا یکی قدیمی ترین و معروف ترین مراکز خرید کیش میباشد که در میدان امیرکبیر واقع شده است.این مرکز خرید دارای 8 طبقه میباشد که این 8 طبقه  شامل سه طبقه پارکینگ و پنج طبقه تجاری میباشد.مسافران تور کیش میتوانند در این مرکز خرید انواع برند های معروف را خریداری کنند.مرکز خرید لاریسا در سال 1390 ساخته شده است.هر روزه تعداد مسافران و گردشگرانی که به این مرکز خرید میروند در حال افزایش میباشد.در لاریسا مال رستوران نیز وجود دارد تا مسافران عزیز تور کیش اگر در زمان  خرید کردن احساس گرسنگی کردند بتوانند براحتی در رستوران مرکز خرید از بهترین غذا ها سفارش دهند و نوش جان کنند.مرکز خرید لاریسا مال تنها  یک مرکز برای خرید نمی  باشد و شامل رستوران، سینما، سالن کنفرانس، سالن های همایش و دفاتر اداری، بولینگ، میز بیلیارد، بازی های کامپیوتری، فوتبال دستی میباشد و همچنین مسافران تور  کیش میتوانند از پوشاک- کیف و کفش- لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم ورزشی خریداری کنند.

مرکز خرید لاریسا کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

فود کورت دامون کیش

معرفی:فود کورت دامون در مرکز خرید دامون قرار گرفته است.مرکز خرید دامون بیش از 12 غرفه دارد و از متنوع ترین فود کورت های این جزیره زیبا و تاریخی میباشد.علاوه بر تنوع و کیفیت بالای محصولات، تراس اختصاصی فودکورت با آمبیانس خاص و فضای سبز بی نظیر در مساحت بیش از 900 متر وجود دارد که در بین مسافران تور کیش طرفدار زیادی دارد.همه ی غذافروشی های فودکورت دامون توسط مدیریت مرکزی اداره میشود.قیمت غذا های این رستوران بسیار مقرون به صرفه میباشد.غذاهای چینی این رستوران را مسافران تور کیش میتوانند طبخ آن را از پشت شیشه تماشا کنند.غذا های این فود کورت از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

فود کورت دامون کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

مرکز خرید میکا مال کیش

معرفی:مرکز خرید میکا مال به دلیل نزیک بودن به ساحل دارای موقعیت مکانی خوبی میباشد که مورد توجه مسافران تور کیش قرار گرفته است.این مرکز خرید دارای بیش از 7 طبقه میباشد و حدود 800 فروشگاه و غرفه تجاری را میزبانی می‌­کند.از امکانات دیگر این مرکز خرید میتوان به جتمع سینمایی، باشگاه بدنسازی، سالن ورزشی، اسپا، باشگاه بولینگ، گلف مجازی، سرزمین عجایب، شهر کودکان و فوت کورت نیز اشاره کرد.میکا مال چکیده‌ای از تجربه‌های به‌یادماندنی جزیره‌ی کیش را یک‌جا به بازدیدکنندگان تور کیش هدیه می‌دهد و هر کسی که وارد آن شود، با هر سن و فرهنگ و قومیت و خواسته‌ای، می‌تواند ساعت‌ها بدون خستگی در میان طبقه‌ های تجاری و تفریحی آن زمان بگذراند و از امکانات بی‌سابقه‌ای هم‌چون تله‌کابین، تونل باد، پاتیناژ، آکواریوم، جنگل بارانی و بسیاری خدمات تفریحی و رفاهی دیگر بهره‌مند شود.مسافران و گردشگران عزیز تور کیش حتی در زمان گرسنگی نیز میتوانند براحتی به فودکورت این مرکز خرید بروند و از لذیذ ترین غذا های آن سفارش دهند و نوش جان کنند.کسانی که میخواهند سفر خود را به خاطره انگیز ترین سفر تبدیل کنند میتوانند به این مرکز خرید رفته و سوغاتی های زیادی را خریداری کنند.دو طبقه پارکینگ با گنجایش 1300 خودرو و شش ورودی باران، نسیم، آفتاب، مهتاب، VIP و پارکینگ، دسترسی به میکا مال را بسیار ساده کرده است. 

مرکز خرید میکا مال کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کارینا مال کیش

معرفی:کارینا مال از لوکس ترین و معروف ترین مراکز خرید کیش میباشد که در زمینی به مساحت 19500 متر مربع ساخته شده است.در این مرکز خرید 258 غرفه وجود دارد.2 آسانسور شیشه ای نمای ویژه ای به این مرکز خرید بخشیده است.در این مرکز خرید رستوران و کافی شاپ وجود دارد تا مسافران و گردشگران تور کیش در طول زمان خرید کردن اگر احساس گرسنگی کردند بتوانند براحتی در آنجا بهترین و لذیذ ترین غذا ها را نوش جان کنند و خستگی را از بدن خود دور کنند.این مرکز خرید در موقعیت مکانی خوبی قرار دارد.تمام اجناس این مرکز خرید کیفیت و برند های خوبی دارند.مسافران و گردشگران تور کیش میتوانند تمام اجناس مورد نیاز خود را در این مرکز خرید بیایند.مرکز خرید کارینا علاوه بر غرفه های فروش لباس دارای پارکنیگ میباشد تا کسانی که با خودرو شخصی به آنجا میروند با خیال راحت خودرو خود را پارک کنند و خرید های خود را انجام دهند.

کارینا مال کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کافی شاپ امیرشکلات کیش

معرفی:امیر شکلات کافی شاپی زنجیره ای با بیش از 50 شعبه در سراسر ایران با مدیریت امیر ناهید در سال 1383 تاسیس گردید تا به امروزه طرفدار زیادی در تمام شعب خود پیدا کرده است و به طور کلی تمام مردم ایران این کافی شاپ را میشناسند.فضای دل نشین این کافی شاپ همگان را به خود جلب میکند.امیر شکلات تنها نماینده انحصاری قهوه فیلیکوری ایتالیا در ایران می باشد.ظرفیت این کافی شاپ 34 نفره میباشد.گردشگرانی که به این جزیره تاریخی و زیبا سفر میکنند میتوانند در هوای گرم تابستانی به این کافه رفته و بهترین نوشیدنی های خنک آن سفارش دهند و نوش جان کنند.پرسنل های این کافی شاپ همگی مجرب هستند و با روی خوش از گردشگران تور کیش پذیرایی میکنند.با این کافی شاپ معروف و مشهور میتواند بهترین لحظات را برای شما مسافران تور کیش به ارمغان بیاورد و سفر شما را به یک سفر پر خاطره تبدیل کند.کسانی که با خودرو شخصی به این کافی شاپ میروند میتوانند در پارکینگ خودرو خود را پارک کنند.

کافی شاپ امیرشکلات کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

هتل مهتاب کیش

معرفی:هتل مهتاب یکی از بهترین هتل های 4 ستاره کیش می باشد. این هتل در خیابان امیر کبیر کیش واقع شده است.این هتل 4 ستاره دارای موقعیت جغرافیایی خوبی میباشد و دسترسی به مراکز حرید و جاذبه های گردشگری را برای مسافران تور کیش راحت کرده است.این هتل 4 ستاره اتاق های مدرن و شیکی دارند که مجهز به امکانات خوبی میباشند تا مسافران تور کیش در طول اقامت بتوانند براحتی استفاده کنند.هتل مهتاب با کادری مجرب و دوره دیده هر روزه آماده خدمت رسانی و پذیرایی از مسافران تور کیش میباشند.ساعت تحویل اتاق در این هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد.

هتل مهتاب کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

هتل دریا کیش

معرفی:هتل 2 ستاره دریا کیش در زمینی به مساحت 3850 متر مربع در دو ساختمان مجزا با 3000 متر مربع آماده پذیرایی از مهمانان تور کیش می باشد. این هتل در موقعیت مکانی خوبی نسبت به بازار ها و مراکز تفریحی قرار دارد تا مسافران تور کیش راحت بتوانند خربد کنند و به تفریح بروند. هتل دارای اتاق های 2 خوابه و 3 خوابه می باشد و امکانات رفاهی مهمانان تور کیش را فراهم می کند تا از سفر خود به کیش با تور کیش لذت کافی را ببرند.پرسنل های مجرب هتل 24 ساعته آماده خدمت رسانی از مسافران عزیز تور کیش میباشند.با انتخاب این هتل 2 ستاره علاوه بر هزینه کمتری که پرداخت میکنند میتوانند اقامت خوبی را سپری کنند و لذت ببرند.ساعت تحویل اتاق در این هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد.

هتل دریا کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کافه میلاژ کیش

معرفی:کافه میلاژ در واقع، شعبه دوم بِل برگر تهران است که در جزیره کیش احداث شده است.کافه میلاژ دارای فضای دنج و آرامش بخش بوده است.این کافه تنها نماینده ی رسمی و انحصاری قهوه ایلی در جزیره کیش میباشد.کافه میلاژ یک مکان مناسب برای برگزاری جشن و تولد میباشد.مسافران تور کیش میتوانند قبل از ورود به این کافه میز رزرو کنند و از اینترنت رایگان نیز استفاده کنند.کافه میلاژ دارای یک پارکینگ اختصاصی بوده تا گردشگرانی که با خودرو شخصی به این کافه میروند بتوانند براحتی خودور خود را پارک کرده و با خیال راحت در این کافه بینظیر به استراحت بپردازند.بدون شک با چشیدن طمع این خوراکی های جذاب، عقل و هوش از سر مسافران تور کیش خواهد پرید.ظرفیت این کافی شاپ 50 نفره میباشد.پخش موسیقی نیز از دیگر امکانات این کافی شاپ میباشد.

کافه میلاژ کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کافه ماکارون کیش

معرفی:کافه ماکارون یکی از کافه های معروف کیش میباشد که با موقعیت جغرافیایی خوبی که دارد در بین مسافران تور کیشطرفدار زیادی پیدا کرده است.از ویژگی های که این مرکز خرید در اختیار مسافران تور کیش قرار میدهد میتوان به اینترنت بدون سیم رایگان، پخش موزیک گاها به صورت زنده، دارای پارکینگ اختصاصی و استفاده از فضای باز  اشاره کرد.کافه ماکارون دارای پرسنل های حرفه ای میباشد که با روی خوش از مسافران تور کیش پذیرایی میکنند.این کافه یک مناسب برای رفع خستگی و داشتن لحظات شاد میباشد.ظرفیت این کافه 12 نفره میباشد.کافه ماکارون کیش جزو کافه های موجود در سایت نت برگ می باشد که از 5 تا 40 درصد دارای تخفیف های ویژه ای می باشد. فضای آرام و دلنشین به همراه موسیقی و فضایی با طراحی شیک و مدرن به همراه سقف بلند باعث شده این کافه به یکی از کافه های خوب جزیره تبدیل شود که استفاده از منوی خوشمزه آن را به شما گردشگران عزیز توصیه می کنیم.

کافه ماکارون کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

هتل دیدنی ها کیش

معرفی:هتل دیدنی ها یکی از بهترین هتل های 3 ستاره کیش می باشد. این هتل متشکل از ویلاهای بسیار زیبا , لوکس و مدرن می باشد. ویلاهای هتل دیدنی ها در ساحل جزیره  زیبای کیش قرار دارند و همین امر باعث شده است که چشم انداز فوق العاده زیبایی از خلیج همیشه فارس را داشته باشد تا مسافران تور کیش که در این هتل اقامت دارند از دیدن منظره زیبای ساحل خلیج فارس نهایت لذت را ببرند.اتاق های هتل بهترین امکانات را دارا میباشند تا مسافران تور کیش در طول اقامت بتوانند براحتی استفاه کنند.هتل دیدنی ها با کادری دوره دیده و مجرب 24 ساعته آماده خدمت رسانی و پذیرایی از مسافران و گردشگران تور کیش میباشند.ساعت تحویل اتاق در این هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد.

هتل دیدنی ها کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کافه تراس کیش

معرفی:کافه تراس یکی از کافی شاپ های خوب جزیره کیش میباشد.این کافی شاپ در طبقه 4 ام هتل شایگان واقع شده است.این کافی شاپ دارای فضای زیبا و شیک میباشد.این کافه دارای موقعیت مکانی بسیار خوبی میباشد.این کافه رستوران برای انواع سنین مناسب میباشد.مسافران تور کیش میتوانند در این کافی شاپ انواع جشن و ملاقات ها را داشته باشند.از دیگر امکانات کافه تراس فضایی سر پوشیده می باشد که برای مشتریان در نظر گرفته است که حتی دوستداران فوتبال می توانند زمان بازی به کافه رفته و فوتبال را با شور و هیجان بیشتری تماشا نمایند.پرسنل های خوش برخورد این کافه مجرب و دوره دیده هستند.کافه تراس در سال 1396 افتتاح شده است.قیمت و کیفیت این کافه بسیار مورد توجه مسافران تور کیش میباشد.

کافه تراس کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کافه ویونا کیش

معرفی:کافه ویونا یکی از کافه های ارزان قیمت و معروف جزیره کیش میباشد.دکوراسیون و فضای زیبای این کافه در بین مسافران تور کیش طرفدار زیادی دارد.کافه ویونا دارای موقعیت جغرافیایی خوبی دارد و دسترسی را برای مسافران تور کیش راحت کرده است.ظرفیت این کافه 110 نفره میباشد.سرویس دهی کارکنان این کافه بسیار خوب است و با روی خوش از مسافران تور کیش پذیرایی میکنند.این کافه زیبا با فضای دل نشینی که دارد یک مکان مناسب براب برگزاری جشن تولد و قرار های دوستانه میباشد.موزیک زنده، وای فای، فضایی باز، امکانات لازم ویژه معلولین و سالمندان، قهوه بیرون بر از دیگر ویژگی های این کافه میباشد.

کافه ویونا کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کافی شاپ توچال کیش

معرفی:کافی شاپ توچال از کافه های معروف جزیره کیش میباشد که با فضای زیبا و دل نشینی که دارد در بین مسافران تور کیش طرفدار زیادی دارد.دکوراسیون و چیدمان میز های این کافی شاپ مدرن و شیک میباشد.قیمت . کیفیت غذا ها و نوشیدنی های این کافی شاپ بسیار مناسب میباشد.پرسنل کافه توچال با روی خوش از مسافران تور کیش پذیرایی میکنند.این کافه با فضای زیبایی که دارد یک مکان مناسب برای برگزاری جشن تولد ها و انواع قرار ملاقات های دوستانه میباشد.

کافی شاپ توچال کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کافه هنرمند کیش

معرفی:کافه هنرمند از کافه های شیک جزیره کیش میباشد و در شهرک صدف قرار گرفته است.فضای شیک این کافه این امکان را به مسافران تور کیش میدهد تا جشن تولد و انواع قرار ملاقات های دوستانه را در این کافه برگزار کنند.همچنین مسافرین عزیز میتوانند قبل از ورود میز رزرو کنند تا معطل شلوغی میز ها نباشند.ظرفیت این کافه شیک و لوکس 50 نفره میباشد.جای پارک اختصاصی خودرو، اینترنت بدون سیم رایگان و امکان رزرو تلفنی میز برای جشن های کوچک دوستانه از دیگر ویژگی های این کافه میباشد که مشافران و کیشوندان عزیز میتوانند استفاده کنند.موقعیت مکانی این کافه خیلی خوب میباشد و دسترسی را برای مسافران تور کیش راحت کرده است.

کافه هنرمند کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کافه آناناس کیش

معرفی:کافه آناناس از کافی شاپ های معروف جزیره میباشد و در کلبه هور واقع شده است.این کافی شاپ یکی از کافی شاپ های کیش است که با منوی صبحانه، اسنک و میان وعده، نوشیدنی های سرد و گرم، دسر، کیک و بستنی در خدمت کیشوندان و گردشگران جزیره کیش می باشد.فضای شیک و لوکس این کافه این امکان را به مسافران تور کیش میدهد تا بتوانند انواع جشن ها و قرار ملاقات های دوستانه را در اینجا برگزار کنند.پارکینگ رایگان یکی دیگر از ویژگی های این کافه میباشد که مسافران عزیز میتوانند براحتی خودرو خود را پارک کرده و با خیال راحت در این کافه لحظات شادی را سپری کنند.

کافه آناناس کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

کافه تایم کیش

معرفی:کافه تایم یکی از شیک ترین کافه های جزیره کیش میباشد که در عین سادگی دیزین و دکوراسیون زیبایی دارد و تا به امروزه توانسته در دل کیشوندان و گردشگران تور کیش جا پیدا کند.این کافه در شهر های مختلف ایران نیز شعبه دارد و برای همه نامی آشنا میباشد.این کافه با در اختیار گذاشتن یک دستگاه پیانو برای مشتریان هنرمند و خوش ذوق توانسته، محبوبیت بسیار زیادی در میان مردم پیدا کرده است.فضای داخلی کافه به صورت دقیق و با سلیقه ای طراحی شده و در هر گوشه کناری می توان شاهد گل و گیاهان زیبای کوچک و بزرگ بود. همچنین کافه تایم دارای امکاناتی همچون پخش موسیقی زنده، جای پارک مناسب و اینترنت بی سیم رایگان بوده و از مشتریان خود حق سرویس و مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکرده و امکان استعمال سیگار میباشد تا مسافرین عزیز استفاده کنند.

کافه تایم کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

معرفی:کافه نوتلا جوس از کافه های معروف جزیره زیبای کیش میباشد که موقعیت جغرافیایی خوبی دارد و دسترسی را برای مسافران عزیز تور کیش راحت کرده است .طراحی داخلی این کافه در عین سادگی بسیار شیک، با مبلمان و صندلی های راحت، فضایی دل باز و پخش موسیقی می باشد که خستگی خرید و شلوغی مرکز خرید را حس نمی کنید و در محیطی دلچسب از شما پذیرایی می کنند.مسافرین عزیز در این کافه میتوانید انواع جشن تولد ها و قرار ملاقات ها را برگزار کنند و لحظات خوبی را سپری کنند. پرسنل های خوش برخورد  کافه نیز از دیگر ویژگی های این کافه میباشد.از دیگر امکانات کافه نوتلا جوس می توان به داشتن پارکینگ اختصاصی، اینترنت بدون سیم رایگان و استعمال دخانیات برای افراد سیگاری بلا مانع می باشد.

 
کافه نوتلا جوس کیش

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

دیدگاه‌ها   

#1 ونوس عباسی فرد 1397-06-11 11:30
بابت اطلاع خوب سایتتون ممنونم و امیدوارم همیشه موفق باشید لطف میکنید در مورد جشنواره زمستانی جزیره کیش بیشتر راهنمایی کنید پیشنهاد شما چیه؟ پاسخ سایت جامع گردشگری کیش:جشنواره زمستانی کیش از دی ماه شروع میشود برای اطلاعات بیشتر با شماره 42632 تماس بگیرید.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید